Bier en Excel

In dit onderdeel staan artikelen die als rode draad het rekenen aan bier hebben. De aanzet om hiermee te beginnen was dat de bestaande brouwprogramma’s niet goed aansloten bij automatische brouwinstallaties zoals mijn Speidel Braumeister. Daar kwam bij dat de resultaten van de softwareprogramma’s nogal eens verschillen vertoonden die niet goed verklaarbaar waren. Omdat de broncode van deze programma gesloten is zul je dan zelf wat moeten maken. Gelukkig is er behoorlijk wat literatuur en ook op internet is veel te vinden. Dit vergt behoorlijk wat studie.

De artikelen komen uit deze studie voort en dienen enerzijds voor eigen documentatie en anderzijds als fundament voor een mogelijk nog te maken brouwprogramma. Het zijn in principe op zich zelf staande losse onderwerpen, maar die wel allemaal een relatie hebben met een te ontwikkelen brouwprogramma. Als rekenhulpmiddel wordt hierbij steeds Excel gebruikt. Of het brouwprogramma ook in Excel gemaakt wordt staat nog open. In elk geval wordt het wel open source. Inhoudelijke reacties zijn dan ook welkom.