Vlearmoesbier

Bier en Excel

In dit onderdeel staan artikelen die als rode draad het rekenen aan bier hebben. Hierover is redelijk wat literatuur beschikbaar en ook op internet is veel te vinden. Deze artikelen dienen vooral voor eigen documentatie. Het zijn in principe op zich zelf staande losse onderwerpen. Als rekenhulpmiddel wordt hierbij steeds Excel gebruikt. Inhoudelijke reacties zijn dan ook welkom.

Dit is een lijst met mijn artikelen. Selecteer een artikel voor meer info.

Alfazuurwaarden hopoogst 2010-2019

Alfazuurwaarden van hopoogst 2010-2019

BJCP Biertypenlijst

De Amerikaanse BJCP biertypenlijst in een Excel bestand.

SG-Brix-Plato

Meeteenheden voor het stamwortgehalte.

Demo Biertypenlijst

Een voorbeeld van een analyse in Excel met de BKG biertypen.

BKG Biertypenlijst

De BKG biertypenlijst in een Excel bestand