Vlearmoesbier

Bier en Excel

BJCP Biertypenlijst

De Amerikaanse BJCP (Beer Judge Certification Program) gebruikt bij haar keuringen een uitgebreide lijst met biertypen, de zogenaamde BJCP Style Guidelines. De laatste versie is van 2015 en kun je downloaden via BJCP 2015 Style Guidelines.

Evenals voor de lijst van het Bier Keurmeesters Gilde (BKG) heb ik ook voor deze BJCP lijst de technische kenmerken van de biertypen in een gestructureerd csv bestand geplaatst welke je weer in verschillende applicaties, waaronder Excel, kunt inladen. De gebruikte variabelen zijn:

variabele gegevenstype toelichting
CategoryNo geheel getal Categorie nummer
CategoryName tekst Categorie
Style_id tekst BJCP stijl nummer
BeerStyle tekst Bier stijl
OGmin decimaal getal Begin SG, minimum
OGmax decimaal getal Begin SG, maximum
FGmin decimaal getal Eind SG, minimum
FGmax decimaal getal Eind SG, maximum
ABVmin decimaal getal Alcohol volumepercentage, minimum
ABVmax decimaal getal Alcohol volumepercentage, maximum
IBUmin geheel getal Bitterheid, minimum (IBU)
IBUmax geheel getal Bitterheid, maximum (IBU)
SRMmin geheel getal Kleur, minimum (SRM)
SRMmax geheel getal Kleur, maximum (SRM)

Toelichting

  • Voor het aangeven van de bitterheid wordt in Amerika de IBU (International Bitter Unit) gebruikt en in Europa de EBU (European Bitter Unit). Ze zijn in feite hetzelfde, maar verschillen in de analysemethode waardoor er toch kleine verschillen kunnen zijn.
  • Voor het aangeven van de kleur van het bier wordt in Amerika de SRM (Standard Reference Method) gebruikt en in Europa de EBC (European Brewery Convention). De EBC waarde is ietsjes minder dan het dubbele van de SRM waarde. Voor de omrekening kun je de volgende formule gebruiken: EBC = 1,97 * SRM.

Het gegevensbestand bjcp_biertypen.csv kun je downloaden en in Excel inlezen. Maar fraaier en beter is het om deze via Power Query als een tabel in een Excel werkblad te laden. Het voordeel hiervan is dat wanneer het gegevensbestand gewijzigd of uitgebreid wordt, je de tabel in Excel met 1 druk op een knop kunt vernieuwen.

Voor Excel 2016 (365) werkt dit als volgt.

  1. Open een (nieuw) Excel bestand.
  2. Kies tab Gegevens > Van het web (groep Gegevens ophalen en transformeren)
  3. Vul voor de URL in: http://vlearmoesbier.nl/download/bjcp_biertypen.csv
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Laden.

De gegevens worden nu als een tabel in een nieuw Excel werkblad geplaatst. Hierna kun je de gegevens gebruiken voor analyses of voor een eigen brouwprogramma in Excel.

Tip

Om de gegevens te vernieuwen kies je: tab Gegevens > Alles vernieuwen (groep Query’s en verbindingen).

Voor Excel 2013 en 2010 moet je eerst de gratis Power Query addin downloaden en installeren.

En om jouw Excel vaardigheden te vergroten kun je mijn gratis online cursus Leer Excel 2016 volgen.