Vlearmoesbier

Bier en Excel

BKG Biertypenlijst

Update 2 november 2019

Bij de keuringen van bieren hanteert het Bier Keurmeesters Gilde (BKG) een lijst met biertypen. Via hun website kun je de BKG Biertypenlijst als pdf bestand downloaden. De huidige versie 2.3 is van augustus 2019.

Er bestaat ook nog een Amerikaanse lijst met biertypen, de zogenaamde BJCP style. De laatste versie is van 2015 en kun je downloaden via BJCP 2015 Style Guidelines. Deze heeft veel meer stijlen gedefinieerd dan het BKG. In de nieuwe versie van de BKG lijst is, indien mogelijk, ook het best bijpassende nummer uit de BJCP lijst opgenomen.

Om de technische kenmerken van de biertypen in een Excel programma te kunnen gebruiken heb ik deze kenmerken in een gestructureerd csv bestand geplaatst. De gebruikte variabelen zijn:

variabele gegevenstype toelichting
BIERTYPE tekst Naam biertype
KLASSE tekst A, B, C of D
BEGINSGMIN geheel getal Begin SG, minimum (gram/liter)
BEGINSGMAX geheel getal Begin SG, maximum (gram/liter)
SVGMIN geheel getal Schijnbare vergistingsgraad, minimum (percentage)
SVGMAX geheel getal Schijnbare vergistingsgraad, maximum (percentage)
ABVMIN decimaal getal Alcohol volumepercentage, minimum
ABVMAX decimaal getal Alcohol volumepercentage, maximum
EBCMIN geheel getal Kleur, minimum (EBC)
EBCMAX geheel getal Kleur, maximum (EBC)
EBUMIN geheel getal Bitterheid, minimum (EBU)
EBUMAX geheel getal Bitterheid, maximum (EBU)
CO2MIN decimaal getal Koolzuurgehalte, minimum (gram/liter)
CO2MAX decimaal getal Koolzuurgehalte, maximum (gram/liter)
BJCP tekst BJCP style (2015) nummer

In de lijst komen ook een paar ontbrekende waarden voor omdat de gegevens niet bekend zijn. Daarnaast zijn voor een paar typen bij sommige kenmerken alleen een gemiddelde waarde opgegeven. In dat geval is in de Excel lijst de minimum- en maximumwaarde voor dat kenmerk gelijk gemaakt aan de opgegeven gemiddelde waarde.

Het gegevensbestand bkg_biertypen.csv kun je downloaden en in Excel inlezen. Maar fraaier en beter is het om deze via Power Query als een tabel in een Excel werkblad te laden. Het voordeel hiervan is dat wanneer het gegevensbestand gewijzigd of uitgebreid wordt, je de tabel in Excel met 1 druk op een knop kunt vernieuwen.

Voor Excel 2016 (365) werkt dit als volgt.

  1. Open een (nieuw) Excel bestand.
  2. Kies tab Gegevens > Van het web (groep Gegevens ophalen en transformeren)
  3. Vul voor de URL in: http://vlearmoesbier.nl/download/bkg_biertypen.csv
  4. Klik op OK.
  5. Klik op Laden.

De gegevens worden nu als een tabel in een nieuw Excel werkblad geplaatst. Hierna kun je de gegevens gebruiken voor analyses of voor een eigen brouwprogramma in Excel.

Tip

Om de gegevens te vernieuwen kies je: tab Gegevens > Alles vernieuwen (groep Query’s en verbindingen).

Voor Excel 2013 en 2010 moet je eerst de gratis Power Query addin downloaden en installeren.

En om jouw Excel vaardigheden te vergroten kun je mijn gratis online cursus Leer Excel 2016 volgen.